Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Tillgänglighetsredogörelse för www.arch.lth.se

Arkitektskolan vid Lunds tekniska högskola Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.arch.lth.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

E-post skolchef/programledare: Emma Nilsson 

emma.nilsson@arkitektur.lth.se 

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi bygger en ny webbplats för arkitektskolan. 

Vi strävar efter att publicera en tillgänglig ny webbplats hösten 2021. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning).

Senaste självskattning gjordes den 28 september 2020.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 24 november 2006.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 september 2020.

 

 

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2021-05-14