Skip to main content

Stockholm Furniture Fair 7-11 February 2023 (in Swedish)

 

Franska tidningen Elle Decoration prisar studenternas bidrag - bidrag med återvinning i fokus! 

LES RECHERCHES DES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE LUND

Située dans le sud de la Suède, l’université de Lunds est à la pointe des recherches pour créer un mobilier plus respectueux de la Nature. Ses étudiants sont particulièrement impliqués dans le recyclage de nos déchets, la seule façon selon eux de réduire l’empreinte carbone d’un objet. Sur leur stand, ils montraient notamment un canapé fabriqué en empilant des cartons d’emballage puis en polissant ce bloc de matière comme la mer le fait avec les rochers de la Baltique. Autre dinguerie, le fauteuil fabriqué en réutilisant une imprimante de bureau quasiment telle quelle…

Enkelt översatt:

FORSKNING AV STUDENTER FRÅN UNIVERSITETET I LUND

Lunds universitet ligger i södra Sverige och ligger i framkant av forskningen för att skapa möbler som är mer respektfulla för naturen. Studenterna är särskilt engagerade i återvinningen av vårt avfall, det enda sättet enligt dem att minska ett objekts koldioxidavtryck. I sin monter visade de bl. a en soffa tillverkad genom att stapla kartonger och sedan polera detta material på samma sätt som havet gör med klipporna i Östersjön. En annan galenskap, fåtöljen tillverkad genom att återanvända en kontorsskrivare nästan som den är...

 

 

 

Traditionen lever vidare och vi medverkade i Stockholm med arbeten från kursen Gestaltningsprocess och prototyp. 

Vår monter var i Greenhouse där skolor och unga designers höll till. 

Länk till arrangörens hemsida: https://www.stockholmfurniturefair.se/greenhouse-2023/om-greenhouse?sc_lang=sv-se

 

Vi har två grupper som ställer ut på möbelmässan denna vår: årskurs 2 vid Arkitektprogrammet, hösten 2021 (Ur hav i rum) och årskurs 2 vid Arkitektprogrammet, hösten 2022 (Det osannolika kontoret). 

Utställningskatalogerna hittar du vid respektive presentation. 

 

 

Havet rymmer så mycket. Från soliga dagar på stranden till skeppsbrott och begravningsceremonier. Vi reser över haven. Dyker
under ytan. Fiskar. Finner tröst i den stadiga, oändliga horisonten. Arkitektyrket handlar om att föreställa sig, skissa och rita upp miljöer
och byggnader. Ritningsmaterialet lämnas sedan vidare. I det här sammanhanget får studenterna ta nästa steg i processen: följa upp sina
skisser och realisera sina idéer.

Dessa projekt har ingått i en kurs för arkitektstudenter i åk 2 på Lunds Universitet. Kurskonceptet är att färdigställa ett projekt från skiss till prototyp i skala 1:1. Studenterna har fått tillgång till trä- och metallverkstad för att genomföra sina projekt. Årets tema var havet. Bland de inspirationsföreläsare som bjöds in fanns allt från marinarkeologer till scenografer. Här följer resultaten av några veckors prövande.

Handledare: 

Lars-Henrik Ståhl, Martin Svansjö, Marit Lindberg, Helle Robertson

Utställningskatalogen Ur hav i rum

 

 

 

I kursen Gestaltningsprocess och prototyp fick Arkitektskolans andraårsstudenter uppgiften att analysera begreppet kontor och utifrån det tillverka en möbel och ett klädesplagg eller en hybrid mellan möbel och klädesplagg.

Under några intensiva veckor utforskades kontorets fysiska och mentala rum utifrån olika aspekter. Kontorsmaskiner och deras funktioner dissikerades. Skalor på triviala kontorsföremål förändrades och föremålen förvreds tills nya innebörder blev synliga. Den fysiska tyngden av information undersöktes. Det reflekterades över dominanta chefer, klädkoder och psykiska begränsningar i kontorsmiljön. Hierarkier, rutinarbetets tråkighet och andra föreställningar om kontoret manifesterades i möbler och kläder.

Möbler som arbetar för eller emot kontorets (ibland absurda) logik och

klädesplagg som agerar befriare från kontorets tråkighet eller som fasthållare i den bekväma vardagsrutinen tog sin form.

Vi lärare är imponerade över hur studenternas humoristiska och talangfulla arbeten har skapat innovativa förslag som kommer att kunna vara redskap i diskussionen om kontorets framtida utveckling.

Pedagogiskt team: 

Marit Lindberg, Helle Robertsson, Lars-Henrik Ståhl, Martin Svansjö 

Utställningskatalogen Det osannolika kontoret

 

Page Manager: cecilia.hollingby@lth.lu.se | 2023-02-16