Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

UtbildningenArkitektur rör sig inom området samhällsbyggnad och om kvaliteten i de rum människan skapar för sina liv. Hur dessa gestaltas och vidareutvecklas utgör därmed det centrala fokusområdet. Att bygga dessa rumsliga sammanhang för människan med långsiktigt hållbara egenskaper är ett mål i sig. 

Utbildningen är både konstnärlig och akademisk och ger en allsidig träning i att bearbeta rumsliga gestaltningsfrågor och teoretiska frågeställningar. I begreppet gestaltning ingår att på ett tektoniskt, funktionellt och estetiskt sätt formge byggnader och samhällen.

Projektarbeten är den vanligaste studieformen. Det finns goda förutsättningar att studera och utveckla experimentell och utforskande arkitektur.

Mycket i utbildningen är praktiskt och handgripligt - du skissar, ritar, bygger modeller och gör bilder. Du använder såväl manuella som digitala verktyg samt andra metoder för att pröva dig fram i ditt gestaltningsarbete och din förståelse för rummet. Du tränas i att bearbeta och gestalta rum, byggnader och den byggda miljön i sitt sammanhang.

Studier av goda förebilder används ofta som utgångspunkt i olika övningar, för att förstå hur och varför de utformas på olika vis. Parallellt pågår teoretiska studier med föreläsningar, seminarier och tentamina; du läser, räknar, skriver, diskuterar och reflekterar. Undervisningen förutsätter att du deltar aktivt och att du är närvarande på Arkitektskolan på heltid. Det är en fördel om du, när du börjar utbildningen, har med dig olika erfarenheter av livet förutom gymnasiestudier.

Du har möjlighet att på den avancerade nivån förlägga någon del av din utbildning vid ett universitet utomlands. En av terminerna kan göras som arbetsplatsförlagd praktik. Du avslutar din arkitektutbildning med att göra ditt examensarbete.

Fördjupningsområden

Efter en treårig basutbildning följer en avslutande tvåårig fördjupningsutbildning på avancerad nivå. Den innehåller valfria projekt och kurser med olika profiler, från det experimentella till det traditionella, från landskapsnivå till interiöra rum. Studenterna kan välja att hålla sig inom ett avgränsat fördjupningsområde eller att kombinera kurser till en mer allmän och bred inriktning.

Att utbilda sig till arkitekt kräver förmåga till samt intresse och känsla för:

  • människor
  • visuell kommunikation
  • färg och form
  • spatial uppfattning
  • innovation och nytänkande

Arkitekter ritar:

hus, städer, monument eller fantasiprojekt... men framför allt RUM. Exempel på projekten kan vara nybyggnad, ombyggnad, skötsel och renovering av hus eller stadsbyggnad.

Kurser och upplägg

Framtiden

För en examinerad arkitekt öppnar sig ett brett arbetsfält - allt från arbete inom privat, offentlig eller statlig verksamhet och förvaltning, Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och utbildningen ger goda förutsättningar för att arbeta inte bara i Sverige utan även internationellt.

Läs intervjuer med Arkitektskolans före detta studenter

Kontakt

Behöver du få svar på en fråga? Vill du få kontakt med en studievägledare?

Till kontaktuppgifter

Examensbenämning

Arkitekt

Master of Architecture

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll | Uppdatering A-webb

Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2018-02-13