Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Undervisande avdelningar

Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Institutionen för arkitektur och byggd miljö har huvudansvaret för undervisningen på arkitektprogrammet. Det totala antalet studenter har under de senare åren ökat och är nu omkring 300. Vid LTH utbildas kreativa arkitekter med förmåga att identifiera och behandla problem inom arkitekturens och samhällsbyggandets område. Utöver möjligheten att välja inom en mycket bred utbildning ges särskilt goda förutsättningar att studera och utveckla experimentell arkitektur, ofta tillämpad i ett internationellt sammanhang.

Institutionen för arkitektur och byggd miljö

 

Institutionen för byggvetenskaper/Projekteringsmetodik

Projekteringsmetodiken behandlar hur kunskap om den byggda miljön och om dess tillkomst och förvaltning omsätts i metoder för arkitektonisk utformning. Arkitektur som teknologi syftar, i vid mening, till att utveckla insikt i skapandet av platser som verkar stödjande för mänsklig verksamhet och berikande för människans upplevelser. Kärnan i denna kunskap omfattar både den byggda miljöns egenskaper, inklusive de mänskliga aktiviteter och relationer som formas genom denna, och projekteringen som process innefattande produktbestämning, informationshantering och samverkan mellan olika aktörer.

Projekteringsmetodik

 

Institutionen för byggvetenskaper/Byggproduktion

Kursen Byggprocessen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning.

Byggproduktion 

 

Institutionen för bygg- och miljöteknologi/Byggnadsmaterial

Kurserna i arkitekturteknik är ett kurspaket med fem kurser som bygger på varandra. Fyra av dessa administreras av avdelningen för byggnadsmaterial.

Byggnadsmaterial

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2018-02-13