Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Efter utbildningen

Gustaf Wennerberg, arkitekt, Wingårdhs

Från början visste jag inte så mycket om vare sig LTH eller arkitektutbildningen där. Däremot visste jag att jag ville bli arkitekt och att Lund verkade vara en spännande studieort. Det var intressant att testa en ny stad i en ny del av landet.

Huvuddelen av studierna skedde genom projektarbeten i vilka vi producerade mer eller mindre konkreta arkitektoniska förslag på de uppgifter vi fick. Genom projektarbetena lärde vi oss allt från rumslig gestaltning till hur man byggde fysiska modeller och strukturerade sitt arbete. Komplexiteten och självständigheten ökade under utbildningens gång och det fanns som regel alltid utrymme före egna initiativ och individuellt skapande. Jag uppskattade möjligheten till studier utomlands. Själv läste jag vidare i Oslo, där jag även hade praktik och sedan arbetade ett år efter att jag var färdig på skolan.

Sedan drygt tre år tillbaka arbetar jag på Wingårdhs i Malmö. Jag har förmånen att arbeta på ett kontor som har höga arkitektoniska ambitioner i alla projekt vi jobbar med. Det innebär att byggnaderna vi är med och skapar ska höja sig över det allmängiltiga och att vårt arbete är tydligt fokuserat på kvalitén på det slutliga resultatet.

Johanna Enhöring/Anna Carlsson, arkitekter, Kontoret Arkitekter

Vi valde att läsa till arkitekter för att det verkade vara ett spännande och kreativt yrke att utvecklas inom hela livet. Det komplexa lockade också. Att arbeta kreativt men också ta hänsyn till verkligheten med dess förutsättningar, begränsningar och utmaningar.

Utbildningen var bra, kanske framför allt de första åren. Ateljésystemet fungerade bra och man lärde sig mycket av varandra och fick vänner för livet. Det var kul att gå på Arkitektskolan: kreativt, utmanande, socialt men också jobbigt ibland.Ganska snabbt efter utbildningen valde vi att starta en egen firma, Kontoret arkitekter. Vi fick också under samma period både ett större tillbyggnadsprojekt och ett erbjudande om lärarjobb för Lunds Universitet som gjorde att vi vågade ta steget. Under dessa två och ett halvt år som det är nu har vi hunnit med en hel del. Ingen vecka är den andra lik och det är en av anledningarna till varför vi trivs så bra i egen regi.

Vi arbetar med privatkunder och företag, med allt från visionsskisser och tävlingar till stadsbyggnad, bostäder, hyresgästanpassningar och grafiskt arbete. Det minsta jobb vi har gjort är bygglov på ett plank, det största ett lyxhotell i Georgien som konsulter åt Henning Larsen.

Just detta att följa projekten från början till slut är något som känns oerhört positivt och ger en drivkraft att fortsätta.

Elin Algotsson, arkitekt, Gunilla Svensson Arkitektkontor AB

Arkitektutbildningen har gett mig en god grund för mitt yrke som arkitekt. Det var en kreativ miljö där gestaltningsuppgifter blandades med teknik och samhällsfrågor. På ett lekfullt sätt fi ck man en bra start på utbildningen genom den s.k. ateljéundervisningen som sker de första två åren. De sista åren ger mer utrymme för att fördjupa sina kunskaper och testa på olika områden som kan intressera en. Själv gick jag olika fördjupningskurser under tredje och fjärde året för att känna på skilda syner inom arkitektur. Det gav mig en bra möjlighet att inför examensarbetet ha en egen uppfattning och möjlighet att skapa utifrån mina egna idéer.

Nu arbetar jag som arkitekt på Gunilla Svensson arkitektkontor i Lund. Just nu sitter jag tillsammans med mina kollegor och skissar på lägenheter för ett stort bostadsprojekt i Lund. Parallellt gör jag även skisser åt privata beställare samt åt Citadellet i Landskrona. Arbetet görs såväl i ritprogram i 2D och i 3D som i fysiska modeller och skissarbete för hand. Mycket av arbetet görs i grupp på ett kreativt och stimulerande sätt där man tillsammans skapar ungefär som vi gjorde på arkitektutbildningen. 

 

David Andréen, arkitekt

Arkitektutbildningen i Lund är fantastisk i två avseenden: den är internationell och individuell. Efter mitt fjärde år på utbildningen, då jag var utbytesstudent i Texas, reste jag till Kina. Jag praktiserade som arkitekt, och fi ck uppleva att jobba både med lokala och internationella arkitekter. Det gav upphov till många tankar, och när jag kom hem hade jag gott om motivation och tog mig an mitt exjobb. Jag bosatte mig i London, där min handledare fanns, och presenterade lite över ett halvår senare mitt examensarbete för jury och examinator på LTH.

Nu bor jag kvar i London och har för tillfället ingen fast anställning, utan jobbar med kortare projekt i varierande situationer. Jag deltog de senaste månaderna i en större arkitekturtävling tillsammans med ett nätverk av arkitekter och konsulter i ett antal europeiska länder, och har även blivit inbjuden att undervisa på en av Londons arkitekturskolor. Framtiden är oviss, men full av möjligheter!

 

Kristina Philipson, arkitekt, White Arkitekter

Jag visste egentligen ingenting om Lund när jag valde att söka mig till Arkitektskolan där. Kvällen då jag steg av tåget på centralstationen i Lund var första gången jag satte min fot på skånsk mark överhuvudtaget. Det lockade att flytta en rejäl bit från staden jag vuxit upp i, och Lund sades vara en bra studentstad. Liten nog för att man ska kunna vara spontan och ta sig snabbt överallt med cykel.

Utbildningen har varit omtumlande på många sätt. Vi i klassen hade blivit antagna via arkitektprovet, högskoleprovet eller, som jag, på naturvetenskapligt gymnasiebetyg. Första tiden märktes det vilka som var vana att tänka i fria banor och vilka som arbetat med tydliga svar, svart eller vitt, men vi blev snabbt en mer homogen grupp som lärde av varandra. För mig har utbildningem verkligen förändrat mitt sätt att hantera och kreativt lösa problem - både på jobbet men också hemma, till exempel i köket.

LTH har en väldig omsorg om sina studenter. Hos lärare och personal finns en vilja att liksom hjälpa, vägleda och peppa studenterna som jag inte mött på någon annan skola. Att flytta omkring och se sig om under studietiden uppmuntras och ses som något positivt. Jag har fått möjlighet att läsa en utbytestermin i Montpellier, Frankrike och en termin som gäststudent på Arkitekturskolan på KTH.

Jag arbetar nu på White i Stockholm, samma kontor där jag gjorde praktik efter fjärde året. Arbetsuppgifterna är varierade. Så här i början vill jag vara med och prova på olika typer av projekt i olika skeden. Just nu arbetar jag framförallt med en ny byggnad till en grundskola, där jag varit med från start och intervjuat de personer som i framtiden kommer använda lokalerna. För tillfället skissar vi på olika former, storlekar och lägen för byggnaden. Spännande att få vara med från start och att, så småningom, få se det färdigt på plats!

 

Nils Philip Påhlsson, arkitekt, Tengbom Arkitekter

Allt började med legobitar, färgade och olikformiga byggstenar som blev helheter och gav glädje i att skapa. Ett decennium senare gav arkitektutbildningen på LTH mig nya byggstenar att bygga med i form av en mångfald av kunskaper, erfarenheter och upplevelser. 

Idag arbetar jag på Tengbom Arkitekter där jag sitter med i en internationellt sammansatt projektgrupp. Uppdraget är att tillsammans med representanter från fastighetsbolag och arkitektkontor ta fram ett tävlingsförslag för ett stort kongresscenter i Helsingborg med hotell, kontor och bostäder. Mina byggstenar blir fler och fler för varje dag som går men nu genom erfarenheter jag får i mitt arbete.

Att utbilda sig till arkitekt är att läsa världens mest tvärvetenskapliga ämne. Din förmåga att gestalta bygger på din förståelse för omvärlden och hur den fungerar. Så öppna ögonen, se, upplev världen omkring dig och lär dig omsätta erfarenheter till byggstenar. Att förstå vad legobitarnas färger och former gör för helheten gör dig till arkitekt och det ger, då som nu, glädjen i att skapa!

 

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06