Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Forskning

Verksamheten inom och kring arkitektutbildningen är bred.

Institutionen för arkitektur och byggd miljö har huvudansvaret för undervisningen på arkitektprogrammet. Inom institutionen bedrivs parallellt med utbildning en omfattande forskning kring arkitektur och byggd miljö. 

Institutionen består av fyra avdelningar: arkitektur, bebyggelsevård, boende och bostadsutveckling samt energi och byggnadsdesign.

Formas har nyligen delat ut 30 miljoner till en ny nationell forskarskola i arkitektur för att stärka kvaliteten på svensk arkitekturforskning. Forskarskolan är ett nationellt samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola och Umeå universitet.

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06