Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Plattform för en välkomnande stationsplats

Ylva Hazell

Examinator: Tomas Tägil
Handledare: Jonas Olsson

 

Jag har arbetat med orter som en gång var stationsorter, inte är det idag men planeras bli det igen.  Simrishamnsbanan är tänkt som en snabb länk mellan Skånes östra och västra sidas arbetsmarknader. Jag undersöker vad som händer med de orter som ligger mitt emellan.

En gång stannade tåg i Dalby, Veberöd och Sjöbo. Jag har velat undersöka vad en station betyder för en ort: Hur kan en ort stärkas av att återuppliva stationerna? Genom att arbeta med cirklar har jag undersökt hur rörelsemönster, grönområden och koppling till nybyggnadsområden förändras i förhållande till stationsläget.

Projektet varierar i skala och sträcker sig från lokalisering av stationer till exempel på platser och rumsligheter kring en station.

Orterna har olika förutsättningar som genererar olika utmaningar därför har jag valt att arbeta med en komparativ studie av tre stationer för att sedan testa mina idéer om vilka arkitektoniska kvalitéer som kan skapa attraktiva platser kring en station.

Min ambition med projektet har varit att se orternas storlek, småskalighet och identitet som något som också ska speglas i deras stationsplatser.

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06