Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Kommersiella rum - den fysiska miljöns påverkan på människans konsumtion

Xiao He

Examinator: Tomas Tägil
Handledare: Johan Larsson

Kommersiell arkitektur, i bemärkelsen butiker och köpcentrum, är ett område inom arkitekturen som jag tycker har hamnat i skymundan. Dess enkla program som handlar om att vara ett rum som genererar handel och kommers verkar tillhöra ett av de svåraste rummen för oss arkitekter att få ett grepp om. Inget annat program har sett lika många nya koncept, sammansättningar och formspråk. Det är svårt att hitta ett kommersiellt rum som har varit hållbart och vinstgivande i mer än tio år.
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka det kommersiella rummets roll inom arkitekturen samt undersöka den fysiska miljöns påverkan på människans konsumtion. Huvudfrågan är att analysera varför kommersiella rum har så kort livslängd.

Den historiska utvecklingen kring det kommersiella rummet, både i den fysiska miljön och i hur konsumenter använder sig av det, har påverkats av den tekniska framfarten under 1900-talet. På relativt kort tid så ändrades formen för handel från att vara i en mänsklig skala till att växa sig flera våningar och bilda varuhus och köpcentrum med hjälp av ett fåtal viktiga uppfinningar som elektricitet, ventilation och rulltrappa. Hur har det här påverkat arkitektens roll inom det kommersiella rummet och hur påverkar det dagens aktörer på hur de ser på den fysiska miljöns påverkan på konsumtionen? Finns det lärdomar från den historiska utvecklingen som går att applicera på våra köpcentrum idag, här i Sverige?

Även om arkitekter i många andra fall förväntas besitta kunskap i vad som är ett bra och hållbart rum för människan så verkar det vara svårt för arkitekten att bedöma vad som är ett bra och hållbart rum inom den kommersiella världen.

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06