Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Kejunga house

William Cheung

Examinator: Lars-Henrik Ståhl
Handledare: Nina Aronsen

Det är en bygg- och snickeriskola för unga arbetslösa kombinerad med kulturverksamhet. Byggnaden är förlagd på Ögårdsparken mellan Rosengård och Almgården i Malmö. Dessa stadsdelar har ca 7000 invånare mellan 20-39 år. 

Namnet Kejunga betyder bygga. I byggnaden skall det byggas självförtroende, hopp, relationer, och framtid. Snickeriutbildningen skall skötas av företag som i sin tur skall erbjuda och handplocka duktiga lärlingselever praktikplatser. Detta är unikt i Malmö. Företagen kan bli finansierade av kommunen. Lokalerna skall även kunna användas till föreläsning, seminarium och workshops. Byggnaden kan bli en mötesplats och inspirationsplats mellan snickeri och kulturverksamhet. 

Karaktären i byggnaden präglas av spelet mellan ljusa och mörka utrymmen och känslan av att gå in i en grotta, där rummens olika skalor och ljusstyrka av naturligt ljus skall ge besökaren en upplevelse varje gång. Utanför byggnaden finns publika rum i form av upphöjda gräsytor med vyer utmed parken.

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06