Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Ett samlande steg - ett pilgrimscenter bredvid Røldals stavkyrka

Tina Ljunggren

Examinator: Catharina Sternudd
Handledare: Christer Malmström

Att pilgrimsvandra har ökat i popularitet de senaste två decennierna. I Norge har trenden blivit tydlig genom utbyggnaden av pilgrimslederna till Olav den heliges grav och grundandet av ett nationellt pilgrimscenter bredvid Nidarosdomen i Trondheim. 

I juni 2011 utlyste Norske arkitekters landforbund och Røldal pilgrimssenter aktiebolag en öppen arkitekttävling som syftade till att skapa ett pilgrimscenter bredvid den medeltida stavkyrkan i Røldal. Kyrkan är ett av Norges viktigaste pilgrimsmål och hit har människor vandrat sedan 1100-talet för att bota sina handikapp och sjukdomar. Över koret i kyrkan hänger ett krucifix som enligt legenden kan frambringa mirakel. 

För mig har det varit viktigt att sätta mig in i vad det innebär att pilgrimsvandra. Vad beror det på att människor lockas att vandra långa sträckor under enkla förhållanden? Hur går det till? Vilka upplevelser och känslor får man vara med om under en vandring? 

När jag började förstå vad det kan betyda att pilgrimsvandra och vilka behov en vallfärd kan tillfredsställa såg jag potentialen i projektet. Røldal är målet på vandringen, men skulle det kunna vara något mer? Kan det vara en utgångspunkt eller ett delmål för vandringar? Kan det vara en plats där man stannar en tid? 

Min intention i det här projektet har varit att skapa en byggnad som ger möjligheter för en verksamhet att förmedla pilgrimsfärdens faser och möjliggöra en inre vandring. En form av kursgård med vandrandet som ett viktigt inslag. 

Kursgården ska vara en plats för andrum för dagens stressade människa. Hit kommer man efter sin pilgrimsfärd till kyrkan eller på retreater, pilgrimskurser eller meditationskurser. Verksamheten drar nytta av den vackra naturen i omgivningarna för rekreativa vandringar. Här släpper man vardagstankarna för en stund och söker efter ett inre fokus. 

Visionen i projektet är att förstärka Røldal kyrka som ett mål för pilgrimsvandringar och i förlängningen göra kyrkan till en nod i ett nätverk av pilgrimsleder. 

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06