Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Vägen till vattnet - Ett nytt kallbadhus för Pålsjöbaden i Helsingborg

Therese Eriksson

Examinator: Christer Malmström 
Handledare: Jesús Mateo  

Människans koppling till och kring vatten sträcker sig långt tillbaka. Våra äldsta civilisationer uppstod kring eller vid olika typer av vattendrag – denna för oss livsviktiga källa. Vattnet är och har alltid varit en väsentlig byggsten i vår överlevnad och utveckling – för att släcka törsten och rena kroppen.

Badkulturen i Helsingborg har gamla anor, detta beror nog främst på att de naturliga förutsättningarna är så goda. Staden ligger utsträckt längs en långgrund kust och Öresund bjuder här på ett saltmättat, friskt vatten. Helsingborg är även den enda staden i Sverige med 3 kallbadhus i drift och kan därmed visa upp ett helt spektrum av olika typer kallbadstraditioner. Rååbaden, Kallis och Pålsjöbaden är nämligen mycket olika, både arkitektonisk som kulturellt.

På den plats där Pålsjöbaden ligger idag har man badat redan sedan slutet av 1800-talet, långt innan Pålsjö blev en del av Helsingborgs stad.
Denna långa tradition av kallbad på Pålsjö är en viktig del av stadens identitet. Men anläggning som står där idag har blivit en försummad förvaltare av detta starka kulturarv.

Att kallbada är en sinnlig upplevelse. Det primära är känslan och kontakten med naturen, det materiella är underordnat denna upplevelse. Därför har jag i mitt förslag valt att lägga fokus på platsens immateriella värde; närheten till sundet och Danmark samt att förstärka den gest som leder till vattnet. 

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06