Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Gjennombrudd

Sebastian R-Honnér

Examinator: Kerstin Barup
Handledare: Mats Edström

Detta examensarbete baseras på mitt tävlingsförslag rörande det nya besökscentret för Röldal stavkyrka i Norge. Förslaget togs fram under september/oktober 2011 och lämnades in vid deadline i början av november samma år.  Arbetet visar hur jag stegvis har arbetat med förslaget från början till slut. Det visar det inlämnade tävlingsförslaget och det visar de modifikationer jag gjort därefter. Vid presentationen vet vi även tävlingens utgång. 

Examensarbete 2012

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06