Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

MELLOM FJELL - ett pilgrimscenter i Röldal, Norge

Pontus Nilsson

Examinator: Christer Malmström 
Handledare: Tomas Tägil
 

I en dal omgiven av höga fjäll ligger Röldals stavkyrka. Historiskt sett har den varit ett av Norges mest kända pilgrimsmål. I augusti 2011 utlystes en tävling om att bygga ett pilgrimscenter till kyrkan. Programmet var givet för tävlingen och bestod av en publik del med museum, en administrativ del, en gravferdsdel och en öppen plats som skulle skapa kontakt mellan kyrkan och centret. 

Utöver de utmaningar som programmet innebar fanns en rad viktiga frågeställningar. Hur förhåller man sig till kyrkan och dess gestalt? Hur förhåller man sig till den unika kontexten i dalen med dess dramatiska fjällsidor och platta golv? Slutligen, hur förmedlar man historien om kyrkan och pilgrimsvandringarna? 

Mitt projekt kom att handla om vandringen som tema och som byggnad. Min ambition var att skapa en byggnad som låter besökaren komma nära naturen och att skapa rum som samtalar med kyrkans skala och materialitet. 

Examensarbete 2012

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06