Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Love [Holma]

Nina Schriefer

Examinator: Tomas Tägil
Handledare: Jesús Mateo

Holma byggdes som en del av den statliga satsningen Miljonprogrammet, där en miljon bostäder byggdes i Sverige under 1965-74. Idag står vi inför en stor utmaning, där stora delar an bostadsbeståndet är i behov av renovering med energianpassning samt förbättringar av de sociala villkoren. Det finns inga enkla svar på hur detta ska ske, men det här är mitt inlägg i debatten.

Jag har utgått från stadsdelen Holma i Malmö för att utveckla och testa en verktygslåda. Stadsbyggnadsideal med funktions- och trafikseparering har skapat ett bostadsområde där kvalitéerna förblir en väl dold hemlighet, om man inte rör sig genom området till fots eller på cykel. Det är grönt och lummigt här och barn i olika åldrar leker på gårdarna. Det är inte mycket rörelse vid de två centrumplatserna, förutom några människor som handlar i mataffären. I utkanten av området breder parkeringsmattorna ut sig. Dessa bidrar, tillsammans med vägar, bussgator och överblivna platser däremellan, till att skapa fysiska och mentala avstånd till nästa område.

Jag undersöker hur man med enkla medel och en direkt process kan skapa en positiv utveckling i grannskapet. Precis som modellen med självförvaltning av gårdarna, som Holma är känt för, är det viktigt att förändringen är förankrad hos och drivs av de boende i området.

Utgångspunkten för det lokala förändringsarbetet hittar jag i övergripande strukturer och långsiktiga strategier för staden. Min metod har fördelen att förändringar kan genomföras nu, medan en vanlig planprocess tar mycket längre tid. Jag anser att det är vikigt att den snabba stadsutvecklingen samspelar med den långsamma, så att de stärker varandra och arbetar i samma riktning.

Min ursprungliga tanke var att skapa något unikt för området, som samtidigt kunde vara ett ”showroom” för Holma. Det var också viktigt att jobba med mötesplatser och sociala värden. Jag har behållit samma intention, men har gått från att rita ett mediatek, till att undersöka hur man kan förbättra utomhusmiljön i området. Min undersökning av Holma har lett vidare till att skapa något mer generellt: ett verktyg som kan användas för förändring i andra liknande områden.

 

 

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06