Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Den vertikala villan. Sökandet efter en ny urban typologi

Mirja Wande

Examinator: Christer Malmström
Handledare: Jesús Mateo

I ramen för ett äldre parkeringshus i Malmö har jag utforskat begreppet boende. Genom att bryta ner vår föreställning om vad ett kvalitativt boende är, bygga upp den igen i ett annat ramverk och en annan kontext har jag sökt en ny urban typologi*.

En tomträtt i höjdled ledde till utmaningar i volym snarare än area och ytor. Var finns de privata zonerna? Hur kommer ljuset ner i bostaden? Hur skapas goda rörelsemönster och siktlinjer?

Parkeringshuset uppfördes på 60-talet och dess rena vita skulptrala form och den kraftiga pelar-balkkonstruktionen blev en intressant plattform.

Att arbeta i en redan befintlig kontext gav flera dimensioner till projektet. Hur förhåller jag mig till den befintliga arkitekturen? Kan den befintliga strukturen och kontexten vägleda arbetet till nyskapande lösningar? Finns möjliga synergier som kan revitalisera området?

*Typologi: Läran om typer och det systematiska ordnandet av dessa ... ursprungligen ingick ett utvecklingstänkande där man föreställde sig en utveckling mot ständigt bättre skapelser. Källa Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Typologi. [20121025, kl: 21:10].

Examensarbete 2012

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06