Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Ostronbanken

Mia Erlandsson & Maja Bernvill

Examinator: Christer Malmström
Handledare: Frida Rosenberg, Ingegärd Johansson

Aldrig tidigare har så mycket fisk ätits i Sverige. Dagens fiskeverksamhet är problematisk och för med sig allt ifrån överfiskning, utfiskning och trålskador på havsbottnar till skador på det marina livet i stort. Men all marin livsmedelsnäring är inte dålig. Både ostron och musslor förbättrar förhållanden i haven då de filtrerar vattnet från överflödiga näringsämnen och alger och därmed motverkar algblomning och övergödning. Sveriges klimat är perfekt för mussel- och ostronodling och experter menar att några av världens finaste ostron är de som har skördats utmed den bohuslänska kusten sedan 1600-talet, det platta ostronet Ostrea edulis. 

Svensk ostronnäring är obruten mark. Dess starka symbolvärde, välrepresenterade roll i historieskrivningen och den myt ostron i alla tider närt tillsammans med exklusiviteten hos Ostrea edulis gör det svenska ostronet till ett starkt varumärke. Ostronbanken följer upp debatten om ett forum för ostronodling i Sverige och marknadsför den svenska ostronindustrin. Inrättningen ska stå som förebild för ett stort antal ostronodlingar utmed den bohuslänska och norska kusten. På anläggningen produceras de ostronyngel som sedan placeras ut för extern odling. Det fascinerande i att ett grovt, skrovligt och oförfinat yttre, bevuxet med alger och havstulpaner, skyddar och döljer ett svåråtkomligt, raffinerat och exklusivt innehåll har gett kraft åt designprocessen. 

Ostronbanken, som förutom odling av alger och ostron inbegriper en restaurang och ett hotellrum, är förlagd på en ö i den bohuslänska skärgården. Här erbjuds besökaren en inblick i de olika faserna i ostronets liv. Dessa sammanlänkas av en gångväg utmejslad i stenlandskapet. Efter vandringen samlas gästerna kring långbordet för att inta det nyss skördade ostronet. Endast ett fåtal får tillgång till projektets pärla. De lämnar gruppen bakom sig för att på osnitslad
bana vandra mot rummet. 

Examensarbete 2012

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06