Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Cradle 2 Cradle - Miljöforskningsstation på Fulufjäll

-En studie i hållbart byggande-


  

Mats Nilsson

Examinator: Tomas Tägil 
Handledare: Christer Malmström

Cradle-to-Cradle är ett biomimetiskt idépaket vars ramverk innefattar ett holistiskt, ekonomiskt, industriellt och socialt fokus. Inom detta cirkulerar material i en frisk och säker metabolism som praktiskt taget är avfallsfri. Likt naturen, efterstävas en produktion som är en del av ett större sammanhang och som samtidigt gynnar sin omgivning och beror av den; avfall är lika med mat. Termen Cradle-to-Cradle myntades på 1970-talet av Walter R. Stahel och kom att under 1990-talet att utvecklas till ett övergripande kvalitets- och bedömningssystem genom Michael Braungart. Tillsammans med William McDonough fick begreppet starkt fäste med boken Cradle-to-Cradle (2002): Remaking the Way We Make Things, som närmast blivit en bibel och rättesnöre i designvärlden. 

Kan arkitekturen lära sig något av naturens strukturer och metabolism och på så sätt utmana idén om hållbart byggande i avseende på plats, skala, material, design, produktion, förvaltande och nedmontering? Hur kan specifikt lokala förutsättningar maximeras och utnyttjas och gamla metoder och byggkonst sammanstråla genom ny teknik och material? Hur långt kan man egentligen dra idén om en nedbrytningsbar byggnad som möter våra moderna krav på komfort, funktion och estetik? 

Platsen för experimentet är vid Getsjön i Fulufjäll, Dalarna. Fjället gränsar till Norge i väst och är Sveriges sydligaste nationalparksfjäll. Här finns inget VA-nät, elektricitet eller andra moderna faciliteter. Förslaget måste därför lösa dessa problem utan att göra allt för stora ingrepp i den känsliga fjällmiljön. 

Programmet är en miljöforskningsstation som är bemannad året om. Forskningslag och studenter ska kunna studera miljöförändringar, trädgränsförskjutning och utföra enklare experiment på platsen. Ökande temperaturer och atmosfäriskt kvävenedfall har drastiskt förändrat fjällmiljön de senaste 50 åren. Den karga och känsliga miljön svarar mycket snabbt på klimatförändringar och är därför utmärkt för klimatforskarna att studera. 

Slutresultatet är starkt förankrad lokalt. Allt från valda material till använda system är ett resultat av specifika, lokala förutsättningar. Den avlägsna och ödsliga omgivningen utmanade sättet på vilket byggnaden är konstruerad. Inga tunga maskiner samt obefintlig infrastruktur genererade en intrikat, modullär byggsats som svarar mot krav på flexibilitet, varaktighet och program. Designen är proaktiv och utbytbar till karaktär.

Examensarbete 2012

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06