Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Feel Free to Compose

Maria Mauléon Lundberg

Examinator: Tomas Tägil 
Handledare: Johan Sundberg 

Projektet har vuxit fram ur idén om ett säsongsbundet, anpassningsbart och ej platsspecifikt konstgalleri för att främja kreativitet och konstnärlig verksamhet. Tanken är att med samma komponenter kunna skapa en variation av utställningsrum som kan fungera på ett torg i staden såväl som på en klippa i Bohuslän. Det handlar om ett hållbart tänkande där arkitekturen kan ändras efter behov och skiftande omständigheter. 

Frågor som har varit viktiga under projektets gång handlar om hur man genererar generella rum med specifika egenskaper som kan anpassas efter skilda platser och olika utställningar. Hur skapar man ett system som är lätt att transportera och montera? Hur formar man inspirerande rum såväl inne som ute som lockar och skyddar dess besökare och föremål? 

Resultatet är ett system av moduler, bestående av prefabricerade komponenter, som kan kombineras i en rad av kompositioner för att bilda en familj av anpassningsbara gallerier. Två av kompositionerna har testats på varsin plats, en på ett torg i staden och en på en klippa mitt ute i naturen. 

Examensarbete 2012

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06