Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Mellan Stad och Vatten

En undersökning av hur man bättre kan koppla samman Lissabon med floden Tejo genom offentliga rum

 
 

Malin Nilsson

Examinator: Tomas Tägil
Handledare: Henric Ericsson

Min utgångspunkt i projektet var ett starkt intresse för offentliga rum vid vattnet i urbana miljöer. Jag fastnade för Lissabon som site, eftersom det är en stad med ett otroligt spännande läge, där floden Tejo mynnar ut i Atlanten, staden är en av Europas viktigaste hamnstäder. Trots läget och den långa marina traditionen är stora delar av vattenkanten avskurna från staden av vägar eller otillgängliga på andra sätt. Vattnet upplevs idag mest uppifrån någon av stadens kullar, och på ett fåtal platser i centrala staden nere vid floden. Hur kan Lissabon då återkopplas till vattnet och stärkas som en hamnstad även för offentligheten?

I centrala Lissabon finns vid ett ställe vid floden en långsmal plats som skulle kunna fungera som en viktig koppling mellan stad och flod och jag vill i mitt projekt undersöka hur vatten och stad kan mötas här.

Undersökningar och test av koncept och olika sätt att hantera denna plats har varit en viktig del av projektet, och för att komma fram till ett övergripande förhållningssätt till platsen. Från att ha utforskat hur vatten möter land rent fysiskt så blir hur man anländer till siten från staden ännu en viktig fråga. Genom att studera hur platsen har fungerat historiskt och genom att lära av strukturer och skala i den kringliggande staden vill jag skapa intressanta kopplingar till vattnet genom denna site. Processen blir mycket viktig eftersom mitt förhållningssätt till platsen ändras allteftersom jag arbetar med projektet.

Studerandet av olika platser och dess egenskaper blir ett verktyg för att definiera platser och kopplingar på min site, och genom att arbeta med scenarier vill jag visa hur kvalitéer inspirerade av stadens och flodens speciella stämningar skulle kunna omarbetas i rum vid vattnet. Hur får man med det bästa från staden samtidigt som man gör det mesta av att befinna sig nära vattnet, ett så starkt och spännande element i stadsmiljön?

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06