Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Nya generationsmöten

Lotta Currivan

Examinator: Catharina Sternudd
Handledare: Louise Lövenstierne

Vi har en växande befolkning och både antalet och andelen äldre blir fler och fler. Andelen äldre som kommer att ställa högre krav kommer att också bli större i takt med att de som går i pension framöver är mer vana, att just ställa krav, än tidigare generationer har varit. För att tillgodose detta tror jag att man måste erbjuda en mångfald av boende som kan passa äldre. 

Att kunna välja en möjlighet till gemenskap, även efter att man kanske blivit ensam, eller flyttat från ett större boende som blivit för tungt att sköta, tror jag skulle kunna vara ett intressant alternativ för många.

Många flyttar allt längre, idag är det inte ovanligt att du har långt till både mor och farföräldrar. Det naturliga mötet mellan äldre och barn blir mindre och utbytet generationer emellan blir lidande. EN typ av boende på äldre dar skulle kunna vara där det ges förutsättningar för möte i allmänhet men mellan olika generationer i synnerhet. En vardag där möten, både aktiva och passiva, både inomhus och utomhus möjliggörs, på olika nivåer, men där man så klart även kan välja avskildhet när det känns bäst.

Genom att kombinera ett boende för äldre med en förskola har jag velat undersöka hur arkitekturen kan främja möten och bidra till en socialt rik vardag.

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06