Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

ARBETA MÖTAS FÖRÄNDRA - ett Möjlighetskontor till Nätverket SIP i Växjö

Kristina Harrysson

Examinator: Tomas Tägil
Handledare: Jesus Mateo

I min hemstad Växjö finns Nätverket SIP*, ett projektbaserat nätverk som jobbar mycket med sociala frågor. SIP vill förändra samhället genom att uppmuntra entreprenörskap och personlig utveckling för de som vill göra samhället mer tillgängligt och demokratiskt. Nätverket är en magnet för drivkraft, engagemang och idéförverkligande.

SIP har en vision, de vill bygga ett eget hus – ett Möjlighetskontor där de kan samla alla projekt och engagerade människor. Jag har blivit tillfrågad om jag vill hjälpa dem ett steg på vägen mot att förverkliga denna vision. Som examensarbete har jag därför ritat ett förslag till deras Möjlighetskontor. Arbetet är tänkt att användas som inspiration när SIP träffar kommun, samarbetspartners och eventuella finansiärer.

I ett centralt beläget kvarter i Växjö har en mötesplats skapats, inte bara för SIP utan för människorna som rör sig genom och förbi platsen. Möjlighetskontoret är inte enbart till för SIP utan ska också ge något tillbaka till staden. Centret är utvecklat för att vara flexibelt då SIP:s projekt ständigt varierar i antal och omfattning. Platsen är också utformad för att vara tillgänglig för alla.

Målet har varit att designa ett litet socialt nav mitt i staden där människor kan arbeta, mötas och tillsammans förhoppningsvis förändra samhället till det bättre.

* Samhällsförändring I Praktiken (www.natverketsip.se)

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06