Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Hedendom

John Pantzar

Examinator: Abelardo Gonzalez 
Handledare: Magne Magler Wiggen, Maiken Seglem

Människor har i alla tider och alla kulturer utfört riter för att markera olika skeenden i livet eller på året. I de flesta kulturer är riter och ceremonier starkt förknippade med statsreligionen. I Sverige har kyrkan skilts från staten och andelen sekulära ökar för var dag. Just nu består befolkningen av minst 20 procent helt sekulära människor, och den siffran ökar stadigt. Framförallt i städerna är sekularisering starkt rotad och utbredd. 

En ny tids tro kräver en ny tids ritualer. En ny tids ritualer kräver en ny tids byggnad. Detta examensarbete skissar en möjlig byggnad tänkt att hysa sekulära riter såsom bröllop, begravningar, barnvälkomnande, skolavslutningar, midsommarfiranden e.t.c. på Heden i Göteborg. 

För att en den beskrivna byggnaden ska kunna ta plats på Heden har vissa modifieringar gjorts med hela den gigantiska platsen. Dessa förändringar närmar sig snarare ett landskapsprojekt än ett arkitekturprojekt, och är till stor del gjorda i enlighet med de önskemål som kommunen har i förhållande till utvecklandet av platsen. 

Byggnaden har fått sin form efter de yttre omständigheter som finns på platsen, mötet mellan idrott och ceremoni samt en analys av vilken plats en sekulär ceremoni bör fylla i deltagarnas liv. 

Examensarbete 2012

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06