Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Historiens lager i tidens gestalt

Björn Lundquist

Examinator: Tomas Tägil
Handledare: Thomas Hellquist

En fysisk miljö – en byggnad, ett kvarter, en stad – bär alltid på berättelser. Ju äldre den är och ju fler mänskliga existenser den vidrörts av, desto fler är de spår som genom historien lagrats invid varandra för att forma dessa berättelser. Spåren kan existera materiellt i själva objektet, finnas inbäddade i vårt kollektiva minne och medvetande, vara lagrade som formella data i arkiv, eller leva vidare i muntliga och skriftliga berättelser.

Jag har alltid fascinerats av dessa spår och tidslager. De finns att upptäcka överallt och har alltid något att berätta, eller bara antyda för att lämna resten åt fantasin. De skvallrar om samspel och konflikter, strävanden och pretentioner, segrar och tillkortakommanden hos människan och samhället. De bär i fragment på våra gemensamma berättelse och påminner oss om vår plats i världen och historien.

Detta projekt avser att fokusera på just de fysiska och materiella av dessa spår från det förgångna. Den huvudsakliga utgångspunkten för projektet är att tidslager – avläsbara årsringar i byggnader eller platser – alltid har ett värde i sig. De berikar en miljö likt en patina, ger karaktär och en känsla av autenticitet och kontinuitet som kan förnimmas och uppskattas även utan direkt uppmärksamhet på dem.

Syftet med projektet är att utforska möjligheten att i samband med en förändring av en befintlig byggnad aktivt framhäva dess bevarade tidslager, samt att integrera dessa med nytillkomna element till en ny helhet där byggnadens hela historia får komma till tals i gestaltningen och kan uppskattas i sin rika komplexitet.

Via ett kritiskt resonemang kring bevarandefrågor och  kulturmiljövård, samt studier av hanteringen av tidslager och historiska spår inom restaureringskonsten, utförs sedan ett gestaltningsförslag i form av en förändring av en äldre byggnad i Gamla Stan med anpassningar för samtidens krav och önskemål.

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06