Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Tradition och Metamorfos

Vincent Farrow

Rudolf Steinerskolan i Norrköping har under åren steg för steg expanderat sin verksamhet samtidigt som man försökt lösa utrymmesbehovet för skolans olika funktioner genom såväl stora som små byggnadsprojekt. Nu har man nått en punkt där behovet av lokaler återigen kräver en större insats: nya klassrum, lektionssalar för estetiska ämnen såsom bild och musik, samt en aula som rymmer både elever och anhöriga skall byggas.

Skolan ligger inrymd i en vacker herrgårdsmiljö på Ståthöga gård i utkanten av Norrköping. Undervisningen baseras på waldorfpedagogik och är i många fall förlagd till rum i gårdens äldre byggnader, bland annat är skolans gymnasium inrymt i en gammal ladugård. I den parkmiljö som omger gården har ny bebyggelse passats in i form av mindre paviljonger, som starkt präglas av den för antroposofin så karakteristiska organiska funktionalismen.

Gestaltandet av en byggnad under dessa förutsättningar, i det sammanhang som skolan utgör och med den särpräglade estetik och arkitekturfilosofi som genomsyrar waldorfskolor världen över, rymmer sina speciella utmaningar. Att förhålla sig till de olika byggnadstraditioner som format skolan och ger den dess säregna identitet innebär med nödvändighet ett mått av anpassning på olika nivåer, men utgör samtidigt grunden för en vidareutveckling av platsen och dess byggnader. En tradition kan inte vara något statiskt, den förändras och omformas enligt sina givna förutsättningar; en kontinuerlig och obruten metamorfos.

Examensarbete Arktiektur LTH_Vincent Farrow 2008 

Examensarbete 2008 

 

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll | Uppdatering A-webb

Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06