Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Presenterade examensarbeten 2007

  

Mats Alenljung "Kommunikationsrummet - en ritningsrekonstruktion av Carl Hårlemans originalutformning"Examensarbete Arkitektur LTH_Mats Alenljung_2007
Elin Algotsson "Mötas på nivåer - station Triangeln"Examensarbete Arkitekt LTH_Elin Algotsson_2007
David Andreen "Manifold Topologies - investigating the intersection of global and local urban ecologies"Examensarbete Arkitekt LTH_David Andreen_2007
Abbas Chahrour"Asplund + Chahrour"Examensarbete Arkitekt LTH_Abbas Chahrour_2007
Johanna Cotfas och Jens Persson"WoshaWosha - en tvättstation i slummen" Examensarbete Arkitekt_Johanna Cotfas och Jens Persson_2007
Gustav Fagerström"TENSEGRITY TOWER - A parametric/assosiative approach to structure, program and navigation in hig rise buildings" Examensarbete Arkitekt LTH_Gustav Fagerström_2007
Anna Frank och Annika Nilsson "Sw.i.M - en ny simhall i Malmö"Examensarbete Arkitekt LTH_Anna Frank och Annika Nilsson_2007
Jenny Grettve "Skrikmaskin" Examensarbete Arkitekt LTH_Jenny Grettve_2007
Åsa Holgersson"Inblick & Utblick - Naturum på Skanörs Ljung"Examensarbete Arkitekt LTH_Åsa Holgersson_2007
Petra Jenning "RUMOURS - extrapolating the possibilities of the uncertain"Examensarbete Arkitekt LTH_Petra Jenning_2007
Magnus Almquist Johnsson"The Concept of Models"Examensarbete Arkitekt LTH_Magnus Almquist Johnsson_2007
Carl Hall Karlström "Mer av Möllevången"Examensarbete Arkitekt LTH_Carl Hall Karlström_2007
Karin Lantz "Att bygga mötet stad - hav i Strömstad"Examensarbete Arkitekt LTH_Karin Lantz_2007
Johanna Larsson "Dolda rum"Examensarbete Arkitekt LTH_Johanna Larsson_2007
Håkan Laursen"Pilhagen - Varsam/ovarsam renovering"Examensarbete Arkitekt LTH_Håkan Laursen_2007
Magnus Lundqvist "Välkommen till Malmö!  Strategier för en mångkulturell stad"Examensarbete Arkitekt LTH_Magnus Lundqvist_2007
Linda Magnusson"Värnhem Square Garden" Examensarbete Arkitekt LTH_Linda Magnusson_2007
Karin Nordqvist "City-an – Urbana tehus"Examensarbete Arkitekt LTH_Karin Nordqvist_2007
Jenny Nygren "En studie i mått"Examensarbete Arkitekt LTH_Jenny Nygren_2007
Jenny Palm "På ålderns vår" Examensarbete Arkitekt LTH_Jenny Palm_2007
Malin Paulsson"Arkitektur + Funktion + Energieffektivitet"Examensarbete Arkitekt LTH_Malin Paulsson_2007
Annie Pettersson"Formmuseum på Blasieholmen"Examensarbete Arkitekt LTH_Annie Petersson_2007
Hanna Pettersson"The Third Space" Examensarbete Arkitekt LTH_Hanna Pettersson_2007
Hanna Plato "SEUM - ett alternativt formmuseum i  Stockholm"Examensarbete Arkitekt LTH_Hanna Plato_2007
Andreas Pålsson"City of Diversity"Examensarbete Arkitekt LTH_Andreas Pålsson_2007
Johanna Redell"Stockholms Stadsbibliotek"Examensarbete Arkitekt LTH_Johanna Redell_2007
Emma Rytoft"Art on Edge"Examensarbete Arkitekt LTH_Emma Rytoft_2007
Louise Ekeroth Simons "Halm i hus - Husen i halm  - en materialundersökning"Examensarbete Arkitekt LTH_Louise Ekeroth Simons_2007
Johanna Tessell "Layers of Light"Examensarbete Arkitekt LTH_Johanna Tessell_2007
Staffan Tjärnström "Örtagårdshallen - en sporthall i Rosengård" Examensarbete Arkitekt LTH_Staffan Tjärnholm_2007
Jonas Täljsten, Arkitektur  
Louise Pedersen, Väg- och vattenbyggnad
"Structure as Architecture"Examensarbete Arkitekt LTH_Louise Pedersen och Jonas Täljsten_2007
Seidi Wager "Gaturum - En bygata i Björkkulla"Examensarbete Arkitekt LTH_Seidi Wager_2007
Emmylou Varon "Bostäder i Höganäs"Examensarbete Arkitekt LTH_Emmylou Varon_2007
Eric Werner "Tydliga hem"Examensarbete Arkitekt LTH_Eric Werner_2007
Nils Arvid Wiking "RECOOP - living together in town"Examensarbete Arkitekt LTH_Nils Arvid Wiking_2007

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06