Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Utbildar kreativa arkitekter

Arkitektutbildningen vid LTH syftar till att utbilda kreativa arkitekter med förmåga att identifiera, behandla och lösa problem inom arkitekturens och samhällsbyggandets område.

Utbildningen är konstnärlig och akademisk och ger en allsidig träning i att bearbeta rumsliga gestaltningsfrågor och teoretiska frågeställningar.

För en examinerad arkitekt öppnar sig ett brett arbetsområde som kan innebära allt från arbete inom privat, offentlig eller statlig verksamhet och förvaltning, Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och utbildningen ger goda förutsättningar för att arbeta inte bara i Sverige utan även internationellt.

Programledningen för Arkitektur har sedan några år tillbaka tagit fram en årsbaserad verksamhetsbeskrivning för programmet (se länk i vänsterspalten). I den kan du läsa om vad som har ägt rum under året, vad programmet har arbetat med och vilka kurser som har getts. 

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2018-02-13